Céljaink

A BTH célja nem csupán szálláslehetőség nyújtása, hanem olyan környezet biztosítása, amelyben az egyetemi/főiskolai tanulmányok közben ideális feltételek teremtődnek a diákok testi-lelki-spirituális fejlődésére.

A ház minden ügyét, beleértve a takarítást, programok összeállítását, megszervezését, a fegyelmi problémák kezelését, a költségvetés és a házirend kialakítását a diákok végzik (a nevelőtanár és a kuratórium konstruktív felügyeletével), gyakorolva ezzel a vezetői kézségeket illetve az önálló, felnőtt élet felelősségét.

A keresztény jellem formálása során az alábbi öt alappillér figyelembevételével alakítjuk mindennapjainkat:

1. Színvonalas tanulmányi munka: úgy gondoljuk, hogy felelősséggel tartozunk azért a tehetségért, amit Isten adott nekünk. Éppen ezért diákjainktól nem a minimális eredményt várjuk el, hanem hogy adottságaikhoz és képességeikhez mérten teljesítsenek.

2. Közösség - spiritualitás, áhítatok, imaalkalmak: egy közösség nagyon sok mindent "ki tud hozni" az emberből. Olyan készségek, tulajdonségok fejlődhetnek, amit magányunkban nem tanulhatunk meg. A kollégiumban változatos programok keretében (és a közösség spontaneitásában) lehetőség nyílik arra, hogy fejlődjünk az Istennel való kapcsolatunkban, valamint arra is, hogy növekedjen önismeretünk.

3. Rendszeres közös alkalmak a teológia és életvitel témáiban, meghívott előadók részvételével is. Az oktatási intézményekben elsajátított ismeretek mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az istenismeretben is fejlődjünk és olyan bibliai tadásunk legyen, ami a mindennapi életben gyakorolható.

4. Sport, rendszeres testmozgás, kirándulások: úgy gondoljuk, hogy az egészséges fejlődéshez hozzátartozik testünk "karbantartása" is.

5. Évente közös missziós munka, hosszútávú célokkal.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de