Üdvözlünk!


 Szeretettel köszöntünk honlapunkon, örülünk, hogy érdeklődéseddel megtisztelsz bennünket. Reméljük, hogy oldalunkon minden szükséges információt megtalálsz - azonban szívesen válaszolunk kérdéseidre, ha elérhetőségeinken megkeresel minket.

  A Tirannosz név arra az Efézusban működő iskolára utal, ahol Pál apostol két éven keresztül tanított. A mai Tirannosz Háznak is hasonló a célkitűzése: keresztényeket segíteni a fejlődéseben és a növekedésben. A BTH célja így nem csupán szálláslehetőség nyújtása, hanem olyan környezet biztosítása, amelyben az egyetemi/főiskolai tanulmányok közben ideális feltételek teremtődnek a diákok testi-lelki-szellemi fejlődésére. A Tirannosz Ház egy fiúkollégium, amelynek a lány verziója a Lídia Ház, amely Magyarországon nem található meg.

  Honlapunkon olvashatsz a kollégium történeti előzményeiről, alapelveiről, valamint a galéria menüpont alatt bepillanthatsz mindennapjainkba is.


"Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!"  1 Korintus 16:13×
Hitvallásunk Galéria Elérhetőségek TérképTörténetünk  A Tirannosz Házak Nemzetközi Szövetsége egy kis missziós szervezet, amit a világ hét országában lévő 16-17 diákközösség alkot. A különböző kollégiumok jellege a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva változik, azonban vannak olyan alapvető célok és értékek, melyek mindegyik Tirannosz Háznál közösek: spirituális fejlődés, sport, teológiai ismeretekben való növekedés, közös missziós tevékenység.

  Az első Tirannosz Házat 1959-ben Charles és Elouise Corwin alapította Tokióban. Felismerték, hogy az egyetemre (és ezzel vidékról a fővárosba) kerülő diákoknak sokat segíthet egy olyan kollégium, ahol tanulmányaik mellett lelkileg és teológiailag is fejlődhetnek. A Tirannosz Ház az évek során egy jól működő fiúkollégiummá vált. Felvették a kapcsolatot a helyi evangéliumi diákszövetséggel, a későbbiekben számos diákkör vezetője a ház lakói közül került ki.

  A tokiói kollégium diákjai később országszerte, és külföldön is vezető pozíciókba kerültek. Az egyik diák Indiában kezdett el dolgozni, s mivel a kollégiumi évek nagy hatással voltak rá, alapított egy Tirannosz Házat Indiában. 2000 szeptemberében nyitotta meg kapuit az első európai Tirannosz Ház Prágában.

  A Budapesti Tirannosz Ház kialakítása már a '90-es évek második felében elkezdődött, az első diákok pedig 2003 szeptemberében költözhettek be a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet épületének tetőterébe. Az első ütemben kilakított 10 férőhelyre az induláskor 6 diák nyert felvételt, azóta minden évben 1-2 fővel gyarapodtunk. A végső kialakítás után 16 hallgató elhelyezésére nyílik lehetőség.

  A Tirannosz Ház egy keresztény, felekezetközi fiúkollégium Budapest belvárosában. Lakóink a főváros különböző egyetemeinek, főiskoláinak hallgatói, akik tanulmányaik mellett egyfajta tanítványképzésben vesznek részt egy nevelőtanár és a felsőbbéves diákok vezetésével.

  Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ne csak egy-egy területre koncentráljanak, hanem az egész személyiségük fejlődjön. Szeretnénk, hogy a kollégiumból kikerülő diákok jól képzett szakemberként, érett keresztényként váljanak gyülekezeteik és az egész társadalom javára.
HitvallásainkAz Atya, Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.

Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.

Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött fia, tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt és felment a mennybe, mennynek és földnek ura.

A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit és megtérés által nyerhető el.

Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

Az egy, szent egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.

Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024 Július 30. (szerda), éjfél

Kedves Jelentkezők!

Idén újra van lehetőség jelentkezni a Tirannosz Házba szeptembertől kezdődően.
Ebben az évben 1 szabad helyünk van. Azok jelentkezését várjuk első sorban, akik idén kezdik meg az egyetemi éveiket közvetlenül a középiskola után.
A felvételi eljárás része a jelentekzési lap kitöltése, egy személyes interjú, önarckép küldése és egy lelkipásztori ajánlás. A további részletekről emailben küldünk tájékoztatást.
Jelentkezni a lent megtalálható "Jelentkezési lap" linken keresztül lehetséges.
Bármi kérdés felmerül keress bizalommal.JELENTKEZÉSI LAP

Diriczi Róbert

+36 30 420 4992


tirannoszhaz@gmail.com

sample7
Nevelőtanár

Madarász Tamás

sample6
Diákvezető

Balogh Péter

sample6
Diákvezető

 Keleti pályaudvartól: M2-vel a Blaha Lujza tér, majd egy  megálló a 4,6-os villamossal (15 perc)

 Nyugati pályaudvartól: 4,6 villamossal a Wesselényi utcai megállóig (10 perc)

  Déli pályaudvartól: M2-vel a Blaha Lujza tér, majd egy
megálló a 4,6-os villamossal (25 perc)